Styrelsen

PTAs styrelse för läsåret 2018/2019

Ordförande
Anna Ahlström

Vice ordförande
Ylva Elvnäs

Sekreterare
Lena Buhre

Vice sekreterare
Vacant

Kassör
Gabriella Fällman

Vice kassör
Stuart Hyde

Övriga medlemmar                                    Valberedning
Richard Fagerberg                                       Elizabeth Dacey (convener)
Tomas Lundström                                        Stuart Hyde

Lärare                                                         Revisorer
Mr Patrick Forrestel                                     Roland Iveblad
Mr John Brunelle                                         Mr Patrick Forrestel

Från vänster till höger: Lena Buhre, Anna Ahlström, Rickard Fagerberg, Kim Raihle Held, Ylva Elvnäs,  Mr Patrick Forrestel.

Frånvarande på bilden är Gabriella Fällman, Stuart Hyde ochThomas Lundström.