All posts by Ylva Elvnäs

Annual meeting PTA

PTA IES Kista kallar alla föräldrar och vårdnadshavare till årsmöte onsdagen den 2 oktober 2019, kl. 18:00-19:00 i IES Kista cafeteria.
Det är väldigt viktigt att föräldrar och vårdnadshavare deltar och gör sin röst hörd för att kunna stötta PTAs arbete att stödja elevernas bästa genom sin hela utbildningstid på IES Kista.

Enligt stadgarna, krävs inbetald medlemsavgift för att ha rösträtt vid mötet.
För rösträtt på årsmötet betala in årliga medlemsavgiften 100 kr/familj till SWISH 123 123 64 54 eller till PTAs konto i Swedbank 8327-9, 694 059 652-8 senast den 25/9. Märk din betalning med ditt namn och elevens / elevernas namn.

Se fullständig kallelse och mötesagenda i det bifogade dokumentet. Ni hittar även årsberättelsen för det gångna året nedan.

PTA IES Kista requests all parents and guardians to attend the annual meeting on Wednesday 2 October, at 18:00-19.00 at the IES Kista cafeteria.
It is of utmost importance that parents and guardians participate and make their voices heard, in order to support the PTAs work to support the students’ best interest thru their education at IES Kista.

According to the statues, it is required to have paid the annual membership fee in order to have voting rights at the meeting. Membership fees are due yearly.
To have voting rights at the annual meeting, pay the membership fee of 100 kr/family to SWISH 123 123 64 43 or to PTAs account in Swedbank 8327-9, 694 059 652-8 by 25 September. Please mark your payment with your name and student name(s).

Please see complete call and meeting agenda in the enclosed document. Enclosed you will also see the annual report from the last year.

Kallelse-årsmöte20191002

Årsberättelse2018-19_slutlig

Hemsidan byter språk

Då de flesta föräldrarna på skolan föredrar svenska som språk så har vi valt att gå över till svenska även på hemsidan.

Så framöver kommer alla inlägg vara på svenska.